ԱՀԾ (SCP / Անվտանգության հավաստագրված ծրագիր) | IT Knowledge Portal
 

ԱՀԾ (SCP / Անվտանգության հավաստագրված ծրագիր)

Անվտանգության հավաստագրված ծրագիր Հապավում ԱՀԾ® Լոգո
ԱՀԾ® Security Certified Program: SCP®

 

Անվտանգության հավաստագրված ծրագիրը տրամադրում է համապարփակ ցանցային անվտանգության ծրագիր, որը ստուգում է թեկնածուների և՛ տեսական գիտելիքները, և՛ պրակտիկ հմտությունները տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում: ԱՀԾ® առաջարկում է բազմաբնույթ մակարդակով, չեզոք հավաստագրող մարմնի կողմից տրամադրվող, անվտանգության վերապատրաստման ծրագրեր, որը հնարավորություն է տալիս ՏՏ անձնակազմին, բոլոր մակարդակներում, ձեռք բերել աշխատանքի անհրաժեշտ հմտություններ և ստանալ հավաստագրեր:


 
 
© 2018 Association of Modern Technologies Professionals