ՄԳՇ (MOF / Մայքրոսոֆթ գործառնությունների շրջանակ) | IT Knowledge Portal
 

ՄԳՇ (MOF / Մայքրոսոֆթ գործառնությունների շրջանակ)

Մայքրոսոֆթ գործառնությունների շրջանակ Հապավում ՄԳՇ Լոգո
ՄԳՇ Microsoft Operations Framework: MOF

 

Մայքրոսոֆթ գործառնությունների շրջանակը ՏՏ ծառայության գործառնությունների կառավարման և ՏՏ բաժնի ամենօրյա պարտականությունների ՏՏ ծառայության կառավարման գործընթացի միջազգային չափորոշիչ է: Հիմնված լինելով ՏՏԵԳ-ի և Մայքրոսոֆթի միջավայրի լավագույն փորձի (գործելակարգի) վրա` ՄԳՇ-ի նպատակն է կազմակերպել գործառնական ՏՏ կառավարում այնպես, որ բիզնեսը կարողանա վստահել ծառայությունների բարձր մատչելիությանը, որը հիմնված կլինի ՏՏ համակարգերի հուսալիության և վերահսկման վրա:


 
 
© 2018 Association of Modern Technologies Professionals