ՏՏ չափորոշիչներ և մեթոդաբանություններ | IT Knowledge Portal
 

ՏՏ չափորոշիչներ և մեթոդաբանություններ

Կազմակերպությունները կիրառում են չափորոշիչներ և լավագույն փորձ (գործելակարգ) ՏՏ ծառայությունները բարելավելու համար: Առկա է շարունակական և աճող պահանջարկ հավաստագրերի համար, որոնք հիմնված են հետևյալ ՏՏ չափորոշիչների, լավագույն փորձի և ենթակառուցվածքների (շրջանակների) վրա.

  • ԻՍՕ / ԻԷԿ 20000 ( ISO / IEC 20000 )
  • ԻՍՕ / ԻԷԿ 27000 ( ISO / IEC 27000 )
  • ՏՏԵԳ ( ITIL / ՏՏ ենթակառուցվածքի գրադարան )
  • ՄԳՇ ( MOF / Մայքրոսոֆթ գործառնությունների շրջանակ )
  • ԿԾԾԳ ( ASL / Կիրառական ծրագրերի ծառայությունների գրադարան )
  • ԲՏԾԳ ( BiSL / Բիզնես տեղեկատվական ծառայությունների գրադարան )
  • ՓԿՄ ( TMap / Փորձարկման կառավարման մոտեցում )
  • ԱՀԾ ( SCP / Անվտանգության հավաստագրված ծրագիր ):

 

Բեռնել ՏՏ չափորոշիչների PDF տարբերակը


Ենթաէջեր`
 
 
© 2018 Association of Modern Technologies Professionals