ՏՏ ընձեռած ծառայություններ
 

ՏՏ ընձեռած ծառայություններ

Ներածություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որոնք բիզնես գործունեության հնարավորություն են տալիս ծառայության որակի բարելավման միջոցով, ՏՏ ընձեռած ծառայություններն են( IT Enabled services ):«ՏՏ ընձեռած ծառայությունների» հապավումն է ՏՏԸԾ: Ըստ էության, ՏՏ ընձեռած ծառայությունն ունի հետևյալ կառուցվածքը`

 

IT Enabled Services

 

Ամենակարևոր կողմը ՏՏ ընձեռած ծառայության արժեքի ավելացումն է: Արժեքի ավելացումը կարող է լինել հետևյալ տեսքով` հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում ,բարելավված տվյալների շտեմարան, բարելավված երկխոսության սցենար օգտվողի հետ (look and feel), և այլն: ՏՏ ընձեռած ծառայության արդյունքը երկու ձև ունի`

 • ուղղակի բարելավված ծառայություն
 • անուղղակի առավելություններ:

Ուղղակի առավելությունները կարող են իրականացվել անմիջապես, անուղղակի առավելությունները կարող են կուտակվել որոշակի ժամանակահատվածում և շատ արդյունավետ օգտագործվել, եթե նախապես լավ պլանավորվեն:

 

Ի՞նչ է ՏՏ ընձեռած ծառայությունները

ՏՏ ընձեռած ծառայությունները, որոնք նաև կոչվում են վեբի ընձեռած ծառայություններ (web enabled services) կամ հեռավոր ծառայություններ (remote services) կամ հեռահար աշխատանք (Tele-working), ընդգրկում են գործառնությունների ողջ ծավալը, որոնք օգտագործվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կողմից կազմակերպության արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով:

 

Այս ծառայությունները տրամադրում են մասնագիտության ընտրության լայն շրջանակ, որոնք ներառում են հնարավորությունները տեղեկատվական կենտրոններում (Call Centers), բժշկական վերծանման (medical transcription), բժշկական հաշիվների կազմման և կոդավորման, վարչարարական գործունեությունների (Back Office Operations), եկամուտների պահանջների մշակման, իրավական տվյալների շտեմարանների, բովանդակության մշակման, վճարացուցակների, լոգիստիկայի (logistics) կառավարման, ԱՏՀ-ի (Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի), Մարդկային Ռեսուրսների ծառայությունների, վեբ ծառայությունների և այլ բնագավառներում:

 

Որո՞նք են ՏՏ ընձեռած հիմնական ծառայությունները

ՏՏ ընձեռած հիմնական ծառայություններն են`

 • Տեղեկատվական կենտրոններ (Call Centers)
 • Էլեկտրոնային հրատարակում
 • Բժշկական վերծանում (medical transcription)
 • Տվյալների կենտրոններ
 • ԱՏՀ քարտեզագրում (GIS Mapping)
 • Պորտալներ
 • Ձեռնարկությունների ռեսուրսների պլանավորում
 • Գիտելիքի կառավարում և արխիվացում:

 

Ներգրավված տեխնոլոգիաներ

Յուրաքանչյուր ծառայության համար ներգրավված է երկու տեսակի տեխնոլոգիա`

 • Ընձեռող տեխնոլոգիա (Enabling technology)
 • Հաղորդակցում

Ընձեռող տեխնոլոգիաները այն տեխնոլոգիաներն են, որոնք թույլ են տալիս ՏՏ ընձեռում (IT enablement): Օրինակ, տեղեկատվական կենտրոններում դրանք են` ՀՀԻ (Համակարգչի հեռախոսակապի ինտեգրում, CTI: Computer telephony integration), ՀՀՀԿ( հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում )և այլն: Հաղորդակցումը թույլ է տալիս, որպեսզի ՏՏ ծառայությունը տրամադրվի նոր կապուղու միջոցով` հեռախոս, IP, VoIP (Voice over IP: Voice over Internet Protocol), արբանյակային հաղորդում, և այլն:

 

Ճիշտ տեխնոլոգիաների և հաղորդակցման կապուղիների համադրությունը առաջ է բերում ծառայության որակի բարելավման շատ բարձր աստիճան:

 

Կիրարկման խնդիրներ

Քանի որ տեխնոլոգիաների աճը բարձր է և հեռանկարները հսկայական, առկա են ՏՏ ընձեռած ծառայությունների հաստատման բազմաթիվ կիրարկման խնդիրներ:

 • Կապիտալի մեծ ներդրումներ
 • Մեծ ծավալի գործարքներ
 • Շարունակական բիզնես հասանելիություն
 • Ժամանակի օղակապտույտ (Time Turnaround)
 • Հաղորդակցման բարձր արժեք
 • Վերապատրաստված և հուսալի ռեսուրսների պակաս
 • Ընդօրինակման նմուշ / Սկսնակների ուղեցույց կամ օգնություն (Role model/Guide or Help to start-ups):

 

Փոքր և միջին ձեռնարկություններում ՏՏ ընձեռած ծառայությունների հնարավոր իրագործումը

Փոքր և միջին ձեռնարկություններում ՏՏ ընձեռած ծառայությունների որոշ հնարավոր իրագործումներն են`

 • Համատեղ մարքետինգի ծրագրեր
 • Ընդհանուր օժանդակման կենտրոն
 • Էլեկտրոնային բաշխման պորտալ
 • Հեռուստամարքեթինգ (Telemarketing)
 • Տեղեկատուների հարցման համակարգ (Directory Enquiry system):

 

Կիրառական ծրագրերի բարենպաստ ոլորտներ

Կիրառական ծրագրերի բարենպաստ ոլորտներն այն ոլորտներն են, որտեղ առկա են մեծ քանակությամբ տվյալներ, որոնք պետք է մշակվեն և օգտագործվեն արդյունքներ տրամադրելու համար կամ որտեղ տվյալները ծառայության արդյունքն են: Բոլոր դեպքերում, առանց ՏՏ օգտագործման առաջադրանքն այլ կերպ կլիներ անկառավարելի: ՏՏ ընձեռած ծառայությունների հնարավոր կիրարկման որոշ կարևորագույն ոլորտներն են`

 • Հեռուստամարքեթինգ (Telemarketing)
 • Օժանդակման կենտրոն
 • Հաճախորդների աջակցության կենտրոններ
 • Տվյալների պահեստ (Data Ware House)
 • Վերծանման կենտրոններ
 • Տրանսպորտի վերահսկման համար ԱՏՀ  քարտեզագրում
 • Էլեկտրոնային բաշխում:


 
 
© 2017 Association of Modern Technologies Professionals