Կոնֆիգուրացիայի ղեկավարներ | IT Knowledge Portal
 

Կոնֆիգուրացիայի ղեկավարներ

Կատեգորիա` Ղեկավարում

Նկարագիր 

Կոնֆիգուրացիայի ղեկավարները ստեղծում և վերահսկում են կոնֆիգուրացիայի կառավարման ենթակառուցվածքը և միջավայրը` նախագծի ծրագրային ապահովման մշակման նախաձեռնությունների իրականացման համար, նախագծում և առաջ են տանում կոնֆիգուրացիայի կառավարման սկզբունքները, գործընթացները և հնարքները: Նրանք աշխատում են ծրագրային ապահովման մշակման ընկերություններում, ՏՏ խորհրդատվական ընկերություններում, ՏՏ ստորաբաժանումներում` և մասնավոր և պետական հատվածներում, կամ ինքնազբազված են:

Հիմնական պարտականությունները 

Կոնֆիգուրացիայի ղեկավարները կատարում են ստորև նշված պարտականությունների մի մասը կամ դրանք ամբողջովին.

 • համագործակցում են ծրագրավորողների, ճարտարապետների, ծրագրային լուծումների (արտադրության) ապասարկման ճարտարագետների և կազմակերպության ողջ ղեկավարության հետ
 • ապահովում են նախագծի կոնֆիգուրացիայի կառավարման համակարգի թարմացումները, սպասարկումը, խթանումը և վերապատրաստումը
 • մշակում և պահպանում են միասնական համակարգ նախագծի մշակման բոլոր ոլորտներում
 • սերտորեն աշխատում են վաճառող և կոնֆիգուրացիայի կառավարման ներքին կազմակերպության հետ, բազմակի զարգացման խմբերում սպասարկման համատեղելի և արդյունավետ զարգացման միջավայրի ապահովման նպատակով, նախագծում և կառավարում են ծրագրային ապահովման մշակումը/ կիրարկումը
 • կիրառում են կոնֆիգուրացիայի կառավարման գործընթացը
 • կատարում են կոնֆիգուրացիայի աուդիտ ծրագրային ապահովման  կոդերի հանձնումից հետո և բարելավում են հաղորդակցումը` նվազագույնի հասցնելով ինտեգրման փորձերը
 • ստեղծում և սպասարկում են կոնֆիգուրացիայի կառավարման միջավայրեր
 • ներդրում և իրականացնում են կոնֆիգուրացիայի կառավարման պլանը:

Ներկայացվող պահանջները

 • Դիպլոմ կամ բակալավրի աստիճան համակարգչային գիտության բնագավառում կամ ՏՏ հարակից բնագավառում:
 • ՏՏ ղեկավար պաշտոններում, ինչպես օրինակ` ծրագրային ապահովման թողարկման ղեկավար, ծրագրի ղեկավար, նախագծի ղեկավար կամ տեխնիկական առաջնորդ, աշխատանքային փորձառություն:
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքի գրադարանի (ITIL), ճկուն (Agile) և LEAN մեթոդաբանություների հիմնական գիտելիքների իմացություն:

Հնարավոր անվանումներ

Տ/Բ
Կատեգորիա` Ղեկավարում


 
 
© 2017 Association of Modern Technologies Professionals