ԿԾԾԳ (ASL / Կիրառական ծրագրերի ծառայությունների գրադարան) | IT Knowledge Portal
 

ԿԾԾԳ (ASL / Կիրառական ծրագրերի ծառայությունների գրադարան)

Կիրառական ծրագրերի ծառայությունների գրադարան Հապավում ԿԾԾԳ Լոգո
ԿԾԾԳ Application Services Library: ASL

 

Կիրառական ծրագրերի ծառայությունների գրադարանն առաջարկում է կիրառական ծրագրերի կառավարումը կազմակերպելու ենթակառուցվածք (շրջանակ): Կիրառական ծրագրերի կառավարումը վերաբերում է վերահսկման, սպասարկման և կիրառական ծրագրերի նորարարության կառավարմանը (կիրառական ծրագրեր և տվյալների շտեմարանի կառուցվածքներ), որը ոլորտում բավականին լավ դիտարկված է:
Կիրառական ծրագրերի ծառայությունների գրադարանն ընդգրկում է.

 

  • ԿԾԾԳ բոլոր գործընթացների ընդհանուր գործընթացի նկարագրություններ, իր մեջ պարունակվող  գործընթացների ներդրումների և արդյունքների, գործընթացների շրջանակներում իրականացվող գործունեության, գործընթացների և ներգրավված անձանց դերերի փոխադարձ հարաբերությունների նկարագրությամբ (առաջադրանքներ, լիազորություններ, պարտականություններ)
  • կարևոր փաստաթղթերի ձևանմուշներ, ինչպիսիք են` տարեկան պլաններ, վերահսկման պլաններ, ծառայության մակարդակի համաձայնագրեր, ֆայլեր, պայմանավորվածություններ, ընթացակարգեր և այլն:
  • և այլն:


 
 
© 2017 Association of Modern Technologies Professionals